Produktöversikt Pyrois

HELIOS – förpackningen innehåller följande delar:

• Lamphuvud 

• Sele

• USB-laddningskabel

• Snabbguide 

• FÖRE ANVÄNDNING BATTERILADDNING Batteriet måste laddas innan det används för första gången.

1. Koppla lampan i en USB-port (antingen från en dator, bil eller USB-laddare/-adapter) genom att använda den medföljande USB-laddningskabeln. 

2. Anslut laddaren till ett eluttag. 

3. I lampan finns 1 lysdiod som visar att batteriet laddas:

UNDER ANVÄNDNING av 2fos HELIOS® optimeras ljusbilden genom att konstruktionen ger en ljusbild som lyser upp nära dig. Detta innebär att du inte behöver göra huvudrörelser för att få en tydlig bild av eventuella hinder i din närhet, vilket ger bättre balans och större trygghet och hjälper dig att röra dig  och prestera bättre. Vår smarta ljusteknik i 2fos tar optimeringen ett steg längre genom smidig anpassning av ljusbilden för din favoritaktivitet. Genom att 2fos vinkla ljuset nedåt och även utåt får du en bred ljusbild som är anpassad för arbete och diverse aktiviteter.

SLÅ PÅ LAMPAN

• På mitten av lamp höljet finns en tryckknapp. Denna styr av och på funktionen. 

• För att starta lampan, tryck på knappen. 

• Stäng av lampan genom att trycka in knappen.. 

TEMPERATURKONTROLL

Observera att lampans temperatur ökar under användning. Lampans temperatur beror på omgivningstemperatur.

EFTER ANVÄNDNING SKÖTSEL Rengör din lampa regelbundet med en fuktig trasa för att den ska hålla längre. Rengöring av sele – Tyget tvättas i upp till 40°C. Undvik sköljmedel och blekmedel.

Om torktumling och strykning behövs, rekommenderas låg temperatur. 

FÖRVARING: Förvara torrt och inom temperaturintervallet -20 °C till +35 °C. Om lampan ska förvaras under en längre tid (mer än 30 dagar) bör batteriet inte vara fulladdat. Detta kan göra att dess egenskaper försämras. Li-ion-batterier laddas ur med ungefär 20 % under en 30-dagarsperiod. Du kan alltid ladda ett halvfullt batteri utan att försämra dess egenskaper. Utsätt inte lampan för extrema temperaturer, det kan leda till brand eller explosion. Förvara lampan utom räckhåll för barn. Utsätt inte lampan för eld. Detta kan orsaka en explosion. Doppa inte lampan i vatten. Använd korrekt ladd sladd. (micro USB).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER: HELIOS Vikt: lampa (exklusive sele): 129g 

Max: 10h Brinntid -5 ºC.

 IPX5 Användningstemperatur: -20 – +60º 

OBS! VÄRNA OM MILJÖN Lampa med batteri ska återvinnas och inte kastas i hushållssoporna. Kassera dessa delar enligt tillämpliga lokala föreskrifter.

Visit: www.2fos/environment for more information about the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive. 

GARANTI 2fos garanterar att din 2fos-produkt under en period av två (2) år* kommer att i allt väsentligt vara fri från material- och tillverknings defekter vid normal användning. 2fos ansvar under denna garanti begränsas till att reparera eller ersätta produkten. Denna begränsade garanti gäller endast den ursprungliga köparen. Om produkten visar sig vara defekt under garantiperioden, kontakta inköpsstället. Se till att ha ett inköpsbevis till hands när du returnerar produkten. Returärenden kan inte behandlas utan original köpehandling. Denna garanti gäller inte om produkten har förändrats, inte installerats, använts, reparerats eller underhållits enligt 2fos instruktioner, eller har fått utstå onormal fysisk eller elektronisk belastning, felanvändning, försumlighet eller olycka. Garantin gäller inte heller för normalt slitage. 2fos tar inget ansvar för eventuella följdskador, direkta eller indirekta, eller skador som uppstår på grund av produktens användning. Under inga omständigheter överstiger 2fos ansvar det belopp du har betalat för produkten. Viss lagstiftning tillåter inte uteslutanden eller begränsningar av orsaks- och konsekvensskador, varför ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig. Denna garanti gäller och kan behandlas endast i inköpslandet. 

För mer information, se www.2fos.se 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.